Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2014

staythenight
Czasem nawet nie mogę zaufać sobie, jeśli chodzi o Ciebie.
— Przemek Kobylański "Moje piekło to Twoja nieobecność"
staythenight
1403 8b4f
Reposted frombarkwithme barkwithme viaifuhavetoask ifuhavetoask
staythenight

"Odpada dylemat: kawa - herbata? Przyszedłem się kochać."


— Świetlicki
Reposted fromteaholic teaholic viaifuhavetoask ifuhavetoask
staythenight
9134 ab0d
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaifuhavetoask ifuhavetoask

October 21 2014

staythenight
4127 3d1f
Reposted frominspiro inspiro viaifuhavetoask ifuhavetoask
staythenight
2718 d30f 500
Reposted fromaunds aunds viaifuhavetoask ifuhavetoask
staythenight
staythenight
0127 b1e6
Reposted fromvaporwave vaporwave viaifuhavetoask ifuhavetoask
staythenight
Będziesz tego żałować. Może nie dziś, może nie jutro, ale pewnego dnia.
 I do końca swojego życia.
— Casablanca
Reposted fromolakocie olakocie viaifuhavetoask ifuhavetoask
staythenight
1173 22fb
Reposted fromnathloves nathloves viaifuhavetoask ifuhavetoask
staythenight
1381 24b6
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaifuhavetoask ifuhavetoask
staythenight
staythenight

"Paryż powinien leżeć bliżej Warszawy, tak żeby w niedzielę można pojechać tramwajem."

— Leon Schiller
staythenight
Jasne, że się bałam. Ale strach to jeszcze nie powód, żeby zmieniać zdanie.
— muzułmanka, ścigana przez policję za przejście na chrześcijaństwo/ Szymon Hołownia- ,,Last minute"
Reposted fromaynis aynis viaifuhavetoask ifuhavetoask
Love your parents. We are so busy growing up, we often forget they are also growing old.
Unknown (via halluzinogen)
Reposted fromtwice twice viaifuhavetoask ifuhavetoask
staythenight
6419 d867
staythenight
Najlepsze bajki na dobranoc opowiadamy sami, we własnej wyobraźni.
Reposted fromunforgiving unforgiving viaifuhavetoask ifuhavetoask
staythenight
9363 4873 500
Reposted frommhsa mhsa viaifuhavetoask ifuhavetoask
staythenight
Jeśli ktoś nie pił taniego wina, to dla mnie jest podejrzany. Bo albo był wychowany w jakimś obrzydliwym luksusie i nie zna życia, albo nigdy nie był młody.
— S. Niesiołowski
Reposted fromnadzienie nadzienie viaifuhavetoask ifuhavetoask
staythenight
6934 85e7
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaifuhavetoask ifuhavetoask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl